Kako ukloniti ograničenje brzine okvira FPS u programu Fallout 4

Fallout 4 programeri su prema zadanim postavkama postavili ograničenje brzine okvira od 30 FPS. No, srećom, programeri su omogućili onemogućivanje tog ograničenja.

Kako ukloniti ograničenje brzine okvira u Fallout 4

  1. Idite u korijensku mapu igre Fallout 4
  2. Pronađite datoteku Fallout4Prefs.ini i otvorite je pomoću Notepad-a.
  3. Pronađite parametar iPresentInterval i promijenite ga s 1 na 0.
  4. Gotovo.

Zanimljivi Članci