Kako popraviti trajne pad sustava u Assassin's Creed Chronicles: Kina

Odlasci do Assassin's Creed Chronicles: Kina je povezana s nekoliko glavnih problema. Preporučujemo da slijedite ove korake:

  • Provjerite je li igra pravilno instalirana i ažurirana na najnoviju verziju. Ponovno instalirajte igru ​​ako je potrebno.
  • Provjerite ima li na računalu dovoljno slobodne memorije. Uklonite nepotrebne programe ili koristite poseban softver za čišćenje računala.
  • Ažurirajte upravljačke programe, posebno upravljačke programe za video adapter. Za preuzimanje najnovijih upravljačkih programa možete koristiti i posebne programe proizvođača (NVidia Experience / AMD Catalyst) i jednostavnu internetsku pretragu.

Zanimljivi Članci